Pöytäkirjat

VIEKKU-ohjausryhmän kokous 6/2016

Osasto: VIEKKU-ohjausryhmä

Kokouspäivä: 1.12.2016

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden toteaminen
 3. Hankkeen toimintoihin tarkoitettujen määrärahojen siirto seuraaville vuosille
 4. Toisen pakolaisohjaajan palkkaamisen ajankohta
 5. Nettisivut ja muut hankkeen tapahtumat ja toiminnot lähitulevaisuudessa
 6. Kieliopetuksen ulkopuolelle jäävien kielen oppimisen edistäminen
 7. Muut asiat
 8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen ja kokouksen päättäminen

Lataa pöytäkirja

VIEKKU-ohjausryhmän kokous 5/2016

Osasto: VIEKKU-ohjausryhmä

Kokouspäivä: 20.10.2016

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden toteaminen
 3. Hankkeen toiminnallinen tarkastus ja tarkastusraportin läpikäyminen
 4. Perheiden saapumistilanne
 5. Tukipäätöksen muutos liittyen pakolaisohjaajan palkkaamiseen
 6. Työntekijäkatsaukset
 7. Palaute yhteistoimintapäivästä 29.9.
 8. Järjestöjen aktivointitoimet kotoutustyöhön
 9. Kokouksen päättäminen ja uudesta kokouksesta päättäminen

Lataa pöytäkirja

VIEKKU-ohjausryhmän kokous 4/2016

Osasto: VIEKKU-ohjausryhmä

Kokouspäivä: 13.7.2016

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
 3. Maksatushakemukseen liittyvien kulujen ja toimien läpikäynti
 4. Nettisivujen suunnittelu ja toteutus
 5. Tilannekatsaus tulevien perheiden osalta
 6. Seuraavan kokouksen päättäminen
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Lataa pöytäkirja

VIEKKU-ohjausryhmän kokous 3/2016

Osasto: VIEKKU-ohjausryhmä

Kokouspäivä: 25.5.2016

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
 3. Ensiaskeleet pakolaisperheiden kanssa
 4. Hankkeen budjetti ja käytännön toimintojen yksityiskohtainen läpikäynti
 5. Kesän erityistarpeet
 6. Seuraavan kokouksen päättäminen
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Lataa pöytäkirja

VIEKKU-ohjausryhmän kokous 2/2016

Osasto: VIEKKU-ohjausryhmä

Kokouspäivä: 23.3.2016

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
 3. Raportti yhdistysillasta ja katsaus asuntotilanteeseen
 4. Vastaanottojärjestelyt pakolaisille
 5. Hankkeen asiat: Pakolaisohjaaja 2017-2018? Kesätyöntekijä 2016? Koulutusasiaa ja selostus hankkeen budjetista, esimerkiksi toimintakustannuksiin varatut määrärahat.
 6. Muut asiat
 7. Kokouksen päättäminen

Lataa pöytäkirja

VIEKKU-ohjausryhmän kokous 1/2016

Osasto: VIEKKU-ohjausryhmä

Kokouspäivä: 11.2.2016

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
 3. Hankkeen hyväksyminen, hankkeen esittely ja henkilöstötilanne.
 4. Maksatushakemuksen käsittely vuoden 2015 osalta
 5. Lähiajan suunnitelmat: asuntojärjestelyt (mm. sisustaminen ja varaston hoito), koulutustilanne, pakolaisryhmän vastaanottaminen, järjestöjen ja vapaaehtoisten ilta? Kansalaisilta.
 6. Muut asiat
 7. Kokouksen päättäminen

Lataa pöytäkirja