Tietoa hankkeesta

VIEKKU – Vieraat kulttuurit vierellä kulkemaan

Hankkeen tarkoituksena on luoda Rautalammin kuntaan valmiudet pakolaisten vastaanottamiselle ja tukea tänne saapuvien pakolaisten kotoutumista, niin että heistä tulee aktiivisia osallisia yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toimimme samalla esimerkkinä muille ympäröiville kunnille ja tavoittelemme jatkossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Rautalampi on päättänyt vastaanottaa seuraavien neljän vuoden aikana yhteensä 80 kiintiöpakolaista. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat paikalliset järjestöt, erityisesti alkuvaiheessa ovat olleet mukana Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osasto, Rautalammin Urheilijat ja Mannerheim Lastensuojeluliiton Rautalammin paikallisosasto. Tavoitteena jatkossa on saada entistä enemmän järjestöjä mukaan ja toisaalta saada pakolaisia itseään aktivoitua entisestään osaksi rautalampilaista elämäntapaa.

Käytännön toimissa hanke järjestää koulutusta kunnan henkilöstölle ja info- ja tiedotustilaisuuksia kuntalaisille. Hankkeen avulla lisätään kantaväestön ja vastaanottotyötä tekevien toimijoiden tietoja ja taitoja kotouttamistyössä. Kotouttamistyöllä tuetaan saapuvien pakolaisten nopeaa kotoutumista, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämistä. Hankkeen aikana kertyvää osaamista esitellään ja jaetaan muille kunnille ja kaupungeille samalla rakentaen seutukunnallista yhteistyötä. Pakolaisten vastaanottotyössä kertyvää kokemusta voi hyödyntää laajemmin myös muiden maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Hankkeen avulla lisääntyneet tiedot, taidot, hyvät käytänteet ja toimintatavat kotouttamistyössä juurrutetaan osaksi kunnan normaaleja toimintoja.

Hanke alkoi 1.10.2015 ja jatkuu aina 30.9.2018 asti. Hankkeen rahoitus: 75% EU-tukea ja 25% Rautalammin kunta. Hankkeeseen liittyvät pöytäkirjat löydät täältä.

Hanketyöntekijät:

Pakolaisohjaaja

Virva Korhonen

040 356 1834

virva.korhonen@rautalampi.fi

Yksikkö

Pakolaistoiminta

Pakolaisohjaaja

Karoliina Miskala

040 0412 871

karoliina.miskala@rautalampi.fi

Yksikkö

Pakolaistoiminta

Toimipaikka

Kunnanvirasto
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi

eulogo-310x171

Pakolaisohjaaja

Virva Korhonen

040 356 1834

virva.korhonen@rautalampi.fi

Yksikkö

Pakolaistoiminta

Pakolaisohjaaja

Karoliina Miskala

040 0412 871

karoliina.miskala@rautalampi.fi

Yksikkö

Pakolaistoiminta

Toimipaikka

Kunnanvirasto
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi